Vårmöte juni 2020

Kallelse vårmöte 2020

Golfsäsongen 2020 är i full gång redan. Pga Covid-19 kunde inte vårmötet hållas innan säsongen drog igång. Men nu är det dags. Alla medlemmar i Johannesberg Golfklubb kallas härmed till årets vårmöte, som kommer att hållas i närheten av vårt klubbhus utomhus söndagen den 28 juni. kl 11-12:30.

Samtliga dokument kommer att finnas i pappersform i klubbhuset i samband med mötet, och därtill på hemsidan inom kort. Eventuella motioner till vårmötet mailas till styrelsen@johannesberg.se senast den 14 juni.

Johannesberg Golfklubb

Varmt välkomna! /Styrelsen