Verksamhetsplan 2022

Innehållsförteckning

1 Bakgrund ……………………………………………………………………………..

2 Affärsidé & Vision……………………………..…………………………………

3 Mål ..……………………………………………………………………………………

4 Marknad ………………..……………………………………………………………

5 Organisation ………………………………………………………………………..

6 Aktiviteter ……………………………………………………………………………

7 Ekonomi ………………………………………………………………………………

8 Förbättringsarbeten …………………………………………………………….

BAKGRUND

Johannesberg Golf anlades i början på 1990 då den välrenommerade banarkitekten Donald Steele blev kontaktad av fru Bergengren, mor till nuvarande markägare – George Bergengren. Mr. Steele tog sig an arbetet för att designa våra 27 hål, 18 + 9 hål och har på ett fantastiskt sätt nyttjat naturens alla fördelar och utmaningar när han utformade denna så omtyckta och välrenommerade golfanläggning.

Anläggningen har drivits och ägts av ett flertal olika bolag sedan starten, 1990. Det bidrog till varierande resultat av kvalitet på banorna och servicegrad vilka är viktiga beståndsdelar och en  förutsättning för att bedriva golfverksamhet. 2012 bytte Johannesberg Golf ägare och Mats Pettersson tillträdde som ny ägare till golfverksamheten, Johannesberg Golf AB.

Johannesberg Golf AB har under de senaste tio åren ansvarat för driften och utvecklingen av Johannesbergs golfanläggning inklusive klubbhus och golfhotell. Då anläggningen dessförinnan varit misskött har det krävts både omfattande investeringar och marknadsföring för att medlemmar, golfpaketgäster, sponsorer och greenfee gäster skulle hitta tillbaks till Johannesberg. Med gemensamma krafter har verksamheten utvecklats i positiv riktning vilket innebär en  ökande medlemsbas i Johannesberg GK, allt fler greenfee gäster och över tid, en uppskattad destination för övernattande golfgäster. Genom ett nära och givande samarbete med Johannesbergsslott är Johannesberg som anläggning på god väg att cementera sin position inom golfmarknaden och besöksnäringen.

Johannesberg har under flera år stått värd för SGT/-NGT och LETAS tävlingar där professionella golfdamer och herrar gjorde upp om värdefulla titlar.

AFFÄRSIDÉ & VISION

Vår vision ger oss möjligheten att se vad vi vill uppnå med vår affärsidé. Vi erbjuder en helhets lösning inom golfens alla behov såsom ett brett produktsortiment, lätt tillgänglighet till golf, hög servicegrad/-kompetens, flexibilitet och familjär atmosfär. Allt detta till en konkurrenskraftig prislapp.

Johannesberg Golf är en golfanläggning där alla är välkomna oavsett på vilken nivå du befinner dig i, inom golfen. Vår produkt innefattar 27 hål (18 + 9 hål) med omättliga träningsmöjligheter av en kvalité som blivit vida känd.

I klubbhuset hittar du vår golfrestaurang med plats för drygt 70 personer och ute på terrassen erbjuds du åtnjuta en god måltid och dryck med fantastisk utsikt över anläggningen. Vi anser att golfrestaurangen är ett viktigt nav i vår verksamhet.

På nedre botten ligger vår moderna och nyrenoverade golfshop där du hittar det mesta du behöver för att njuta av din golfrunda.

Med vår kompetensnivå inom golfen har verksamheten blivit ett populärt resmål för såväl små som stora grupper av golfare.

Under många år har det varit svårt att få ett fungerande samarbete med Johannesbergs Slott. Slottet är nu sålt och utgör igen en del av Johannesbergs Säteri. Detta skapar möjlighet till samarbete på ett helt nytt sätt då både vi och Slottet/Hotellet har gemensamt framtid. Som Ni säkert har märkt har det varit mycket utvecklingsaktiviteter under 2021 trots pandemin. Padelbana, nytt spa, nytt gym, yogastudie, ommålat slott etc etc. Detta ger oss möjligheter till nya greenfee gäster men också möjlighet för klubbens medlemmar att nyttja Slottets alla faciliteter. Här har vi en målsättning att Klubbens medlemmar skall kunna erhålla en rabatt på slottet.

Johannesberg Golf slutar aldrig att utvecklas och golfaren/-gästen står alltid vårt fokus. Vi utmanar oss alltid för att bli bättre utan att kompromissa kring kvalitén.

Våra gäster och medlemmar ska alltid lämna oss med en längtan att återvända.

MÅL

Produkten ”Johannesberg Golf” ska erbjuda en golfupplevelse som ger gäster, medlemmar och affärspartners den upplevelse som lever upp till var och ens förväntan.

I den golf-boom vi befinner oss i ska vi arbeta för att välkomna ”nya” golfare genom tillgänglig och kompetent utbildning ”Grönt Kort”. Den målgruppen ska värnas om och erbjudas möjligheter till fortsatt medlemskap hos Johannesberg Golf.

Genom att ständigt följa konkurrenssituationen inom golfens ”behov och efterfrågan” ska verksamheten utveckla sitt koncept för att skapa en stadig och positiv utveckling. Detta i ett syfte att fortsätta utvecklingen och befästa sin nuvarande position på marknaden.

Johannesberg Golf AB har som mål att och utveckla det redan nu goda rykte och produkt som verksamheten arbetat för under en längre tid. Kontinuerligt förbättringsarbete fortsätter med bland annat enkätverktyg för såväl medlemmar som gäster. Svaren ligger till grund för att ge oss värdefull indikation för hur upplevelsen varit under besök på anläggningen, på så sätt ges vi möjligheten att vidta eventuella åtgärder till förbättring och utveckling.

Personalstyrkan ska ha erforderlig kompetens för att följa verksamhetens ambition och strävan att leverera en golfupplevelse av rang. Anställda ska ges möjligheten till personlig utveckling, belöning och utbildning för att entusiasmeras i sin strävan att med lust och glädje utföra sitt arbete som anställd i Johannesberg Golf AB. Samtliga anställda är grundplåten i vår verksamhet.

Verksamheten ska erbjuda en helhetsupplevelse med hjälp av samarbetspartners som restauratör, tränare, Johannesbergs Slott, sponsorer, markägare, medlemmar och välskötta banor. Gäster och medlemmar ska erbjudas den bästa tänkbara service och utbud av varor/-tjänster. Ett besök hos Johannesberg Golf ska vara en upplevelse som skapar ett behov av att vilja besöka oss igen.

Vi ska erbjuda ett produktsortiment som är tilltalande för gäster, affärspartners och medlemmar. För att möta behoven på marknaden behöver vi vara lyhörda och anpassa verksamheten med dess utbud över tid.

Medlemmar ska uppleva känslan av att de och deras gäster är en exklusiv grupp som ingår i verksamhetens grundkoncept. Genom Johannesberg GKs  styrelsearbete med kommittéer som främjar klubbkänslan såsom många och roliga tävlingar ska varje medlem känna lust och ambition till att delta och vara en del i verksamhetens fortsatta utveckling.

Johannesberg Golf strävar efter att verksamheten ska bli medlemsägd där möjlighet ges för att med större gemenskap utveckla och förädla vårt koncept. Vi strävar efter att bli en premium anläggning med ett anpassat prisläge.

MARKNAD

Johannesberg Golf hittar du strax intill det välkända Gottröra – ca 50 minuter från Stockholm, 30 minuter från Uppsala och Norrtälje, 20 minuter från Arlanda och 8 minuter från Rimbo.

Coordinatorer

  • 59.730296861879175, 18.192050402392574 –

I Sverige finns 449 golfbanor och 2021 uppgick antalet golfare till 476,837 stycken. Johannesberg Golf ingår i Upplands Golfdistrikt, totalt antal banor som tillhör distriktet är 24 stycken. I vårt direkta närområde hittar vi Sparren GK, Sigtuna GK, Grönlund GK, Arlandastad GK, Tjusta, International och Sundsta GK. Johannesberg Golf har minst antal medlemmar av dessa anläggningar vilket betonar möjligheten till tillgänglighet och flexibilitet på banan.

Under 2020-21 pågick intensiv marknadsföring för att påverka antalet besökare och golfare till Johannesberg. Vårt läge har av vissa betraktats som avsides men under tid har fler och fler golfare upplevt att det är enklare och smidigare att sig till oss. Det finns flera anledningar att förvänta sig att den fina utvecklingen för JGAB fortsätter. Då Johannesberg nu är allt mer etablerat och erkänt så kan flera av de som gästat banan väntas återkomma, inte minst då många uttryckt gillande över anläggningens kvalitet och tillgänglighet samt den service och det mottagande man fått.

Givet konkurrenssituationen i golf-Sverige är det av största vikt att vi befäster vår betydelse som en värdefull samarbetspartner. I vår direkta närhet pågår arbetet och det finns en plan för att, på sikt, utöka dessa samarbeten – till gagn för alla inblandade.

I marknadsplanen för 2022 ingår bland annat;

  • Annonsering i Svensk Golf
  • Annonser kontinuerligt på Facebook och Instagram
  • Golfguiden
  • Golfhäftet
  • Samarbete med affärspartners
  • Upplands SM-vecka tävling 8-10/7 på Johannesberg
  • Sponsorträffar med golf.

AKTIVITETER

Johannesberg Golf AB ska årligen tillgodose medlemmar, gäster och affärspartners med;

Tävlingar 2022

Seriespel

Tävlingsutbyte UGF

Golfhäftet Trophy

Krögargolfen

Seniorgolfen

Sponsorgolfen

Slottsgolfen

Onsdagstouren

Matchmästaren

Träningar – Yngve Nilsson

Juniorträning

Seniorträning

Damträning

Öppna medlemsträningar

Privatlektioner

FÖRBÄTTRINGSARBETEN 2022

18-håls banan

Med hjälp av en bankommitté och frivilliga vill vi förbättra och förfina finishen på och runt banan. Många medlemmar uppskattar det faktum att de är välkomna att hjälpa till då de vill vara stolta över sin hemmabana.

Placera ut fler soptunnor

Fräscha upp kiosken vid 7e/-13e hålet

9-håls banan

Arbete med rörbrott på 1ans fairway påbörjas så snart tjälen försvunnit. Målet är att 9-hålaren ska erbjuda en trevligare golfupplevelse där greener och tees utvecklas.

Rangen

Nya mål ska placeras på rangen och rätt avstånd ska finnas vid varje utslagsplats. Fler range-bollar ska köpas in. Arbete pågår för att skaffa sponsorer på rangen för att kunna underhålla och investera i densamma.

Ovan nämnda punkter ingår i kostnadsbudget för 2022

Parkeringen

Vi vill erbjuda en välkomnande parkering som är ren och fräsch.

Klubbhuset

Ett mål är att erbjuda ett fräscht och trevligt klubbhus. Vi har redan en väl fungerande restaurang med kök och en shop som många avundas.

Shopen kommer att drivas av JGAB med ett, till en början, sortiment som vi utvecklar under säsongen.

Många av våra gäster är glada för att klubbhuset erbjuder en pool. Då vår granne Johannesberg Slott redan har en pool kanske det vara av värde att se vad man kan erbjuda istället. Simulator, gym, badtunna eller liknande kan vara av intresse. Beslutet tas av fastighetsägaren.

762 95 RIMBO

GOTTRÖRA

08-514 50 000 shop/-reception

Helén Schönbäck 0727-481040

Mail: info@johannesberg.se

www.johannesberg.se